Željko Komšić

Predsjednik Demokratske fronte i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine

Biografija.

Rođen je u Sarajevu 20. januara 1964. godine. Završio je osnovnu i srednju školu kao i Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Školovao se i na Univerzitetu Georgetown u Washingtonu – School of Foreign Service.

Prvo zaposlenje dobio je u Republičkom fondu PIOBiH. Početkom rata priključio se Armiji RBiH, gdje je za vojničko držanje i pokazanu hrabrost 1995. godine dobio najveće vojno odlikovanje Armije RBiH – Zlatni ljiljan. Nakon rata uključio se aktivno u politički život BiH.

U periodu od 1996. do 1998. godine Komšić je radio u Federalnom ministarstvu za raseljena i izbjegla lica, a u periodu od 1998. do 2000.godine vršio je funkciju predsjednika Gradskog vijeća grada Sarajeva. Od 2000. do 2001. godine obavljao je funkciju načelnika Općine Novo Sarajevo. Godine 2001. Željko Komšić postao je prvi ambasador BiH u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Iz principijelnih razloga i zbog neslaganja s aktuelnom politikom 2003. godine je podnio ostavku na ambasadorsku funkciju. Na Lokalnim izborima 2004. direktnim glasanjem izabran je za načelnika Općine Novo Sarajevo, drugi put.

Na toj funkciji Komšić je ostao do oktobarskih izbora 2006. kada je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, kao kandidat Socijaldemokratske partije BiH. Na Općim izborima u oktobru 2010 godine ponovo je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda i tu funkciju obnaša do 2014. godine.

Osnivač je i predsjednik Demokratske fronte od 2013. godine.

Na mjesto predstavnika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH izabran je na oktobarskim Općim izborima 2014. i tu funkciju obnaša do Općih izbora 2018. godine.

U oktobru 2018. godine Željko Komšić izabran je treći put za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Oženjen je i otac kćerke.

 

09092019-1

 

POZICIJA U STRANCI

Predsjednik

POZICIJA U VLASTI

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine

KONTAKT

sekretarijat@fronta.ba

Vijesti.

Najnovije pisane izjave i saopštenja.

Video.

Najnovija gostovanja i izjave za medije.

Media kit.  

BIOGRAFIJA

FOTOGRAFIJE

Ništa nije svetije od ove države i od ovog naroda bosanskohercegovačkog! Ništa!

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL