Predsjedništvo

Potpredsjednici i članovi Predsjedništva Demokratske fronte

Potpredsjednici/ce

Alma Kratina

potpredsjednica Demokratske fronte

Kratina Alma rođena je 29. decembra 1966. godine. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno angažovana kao stručna saradnica u Veterinarskoj stanici „ZEVET“. Osnivačica je i predsjednica Udruženja građanja „Žene Dalija“ Zenica, osnovanog da pomogne ženama slabijeg materijalnog statusa. Šefica je Kluba zastupnika Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

kratina-alma
milan-dunovic-foto-patria

Milan Dunović

potpredsjednik Demokratske fronte

Milan Dunović rođen je u Sarajevu 1974. godine, gdje je završio osnovnu školu, zatim Drugu gimnaziju, te diplomirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije. Za vrijeme rata aktivno je učestvovao u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

U februaru 2015. godine imenovan je na poziciju potpredsjednika Federacije BiH. 

Mirsad Duratović

potpredsjednik Demokratske fronte

Mirsad Duratović rođen je 1974. godine u Prijedoru. Osnovnu i srednju Mašinsku tehničku školu pohađao je u Prijedoru. Završio je Školu za političke studije Vijeća Evrope u Strasburu. Po struci je diplomirani ekonomista, smjer javna uprava. Aktivno govori njemački jezik a pasivno engleski i ruski. Radio je u javnoj upravi, bankarsko-finansijskom i privatnom sektoru. Bio je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske u mandatu 2006.-2010. Odbornik je u Skupštini Grada Prijedor u trećem mandatu. Priznat je kao humanitarni radnik i borac za ljudska prava kako u Prijedoru tako i na regionalnom i međunarodnom nivou. 

S12_Predsjednik
zlatan-begic-4

Zlatan Begić

potpredsjednik Demokratske fronte

Zlatan Begić, rođen 1975. godine, docent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u oblasti Ustavnog prava. Autor je značajnog broja naučnih i stručnih radova iz ove oblasti, objavljenih u prestižnim naučnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je realizaciji značajnog broja projekata, te na velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih konferencija. Kao sekretar i član Ekspertne grupe za ustavnu reformu Federacije BiH, formirane od strane Ambasade SAD-a, učestvovao je u kreiranju preporuka za ustavnu reformu, te u izradi nacrta novog Ustava ovog entiteta koji se trenutno nalazi u parlamentarnoj proceduri. Također je bio član ekspertne komisije, formirane od strane Skupštine Tuzlanskog kantona radi implementacije odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci u Ustav ovog Kantona. Član je Međunarodnog udruženja za javno pravo i Uredničkog odbora Časopisa za politiku i pravo iz Kanade.

Predsjednik Glavnog odbora

22U195EB

Hajrudin Žilić

predsjednik Glavnog odbora Demokratske fronte

Rođen 1961. godine. Završio Vojnu gimnaziju, zatim Vojnu akademiju. Od 1992. pripadnik Armije RBiH. U Armiji RBiH i OS BiH obavljao  niz odgovornih rukovodnih dužnosti. Penzionisan  u skladu sa zakonom o sluzbi u OS u činu pukovnika. Posljednja dužnost u OS BiH načelnika G-2.

Obavljao funkciju ministra MUP ZDK. Član DF-a od samog osnivanja.

Izvršni sekretar

Hamed Hodžić

izvršni sekretar Demokratske fronte

 

hamed

Članovi/ce Predsjedništva

Dženan Đonlagić, generalni sekretar

Denis Huskić, predsjednik KO USK
Suljo Tahirović, predsjednik KO PK
Amir Orlović, predsjednik KO SBK
Albin Zuhrić, predsjednik KO KS
Edin Hadžiahmetović, predsjednik KO BPK
Mirsad Klepo, predsjednik KO HNK
Goran Bulajić, predsjednik KO ZDK
Mensur Peljto, predsjednik OO Brčko

Mahir Mešalić, član Predsjedništva
Bibija Kerla, članica Predsjedništva
Vesna Dauldži, članica Predsjedništva
Aida Sirbubalo, članica Predsjedništva

Sandra Imširović, članica Predsjedništva
Boris Krešić, član Predsjedništva
Vlatko Glavaš, član Predsjedništva
Ilijaz Pilav, član Predsjedništva
Mara Đukić, članica Predsjedništva
Dževad Adžem, član Predsjedništva
Sifet Podžić, član Predsjedništva
Goran Mačkić, član Predsjedništva
Mensura Beganović, članica Predsjedništva
Adnan Lukač, član Predsjedništva
Vedrana Vujović, članica Predsjedništva
Samer Rešidat, član Predsjedništva
Hanka Vajzović, članica Predsjedništva
Mirza Đogić, član Predsjedništva
Ahmed Džubur, član Predsjedništva
Senadin Lavić, član Predsjedništva

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Pridruži nam se.

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL