Politička akadmija

Cilj osnivanja Političke akademije jest političko obrazovanje i usavršavanje, te podizanje nivoa političke komunikacije i kulture dijaloga članova Stranke.

Uvod.

Politička akademija Demokratske fronte je Statutom Demokratske fronte propisano tijelo Demokratske fronte za političko obrazovanje i usavršavanje, te podizanje nivoa političke komunikacije i kulture dijaloga članova Stranke. Akademija ima status organizacione jedinice Sekretarijata Stranke i kao takva u svom radu primjenjuje Statut Stranke. Radom Akademije rukovodi Koordinator Akademije kojeg je za to imenovalo Predsjedništvo Stranke.

Koordinator.

Dževad Adžem

koordinator Političke akademije

Rođen je 15. 1. 1961. u Goraždu. Po zanimanju je profesor odbrane i sigurnosti, a diplomu je stekao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

opera-snapshot_2021-02-04_110326_www-klix-ba

Savjet akademije.

 

Vijeće za ustavno – pravna i politička pitanja i legislative

Predsjedavajući: Dennis Gratz

 

Vijeće za društvena prava

Predsjedavajuća: Alma Kratina

 

Vijeće za ekonomsku politiku i strategiju

Predsjedavajući: Muhidin Zametica  

 

Vijeće za obrazovanje i nauku

Predsjedavajuća: Aida Arnautović   

 

Vijeće za edukaciju članstva

Predsjedavajući:

 

Vijeće za opće i lokalne izbore:

Predsjedavajući:

 

Vijeće za zdravstvo i socijalnu zaštitu

Predsjedavajući: Milan Mandilović

 

Vijeće za dijasporu

Predsjedavajući: Mirsad Duratović

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Pridruži nam se.

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL