Delegat u Domu naroda PSBiH (klub Bošnjaka) – Sifet Podžić

Sifet Podžić rođen je 01.05.1959.godine u Žepi. Osnovnu školu završio je u Žepi, srednju vojnu školu 1978. u Sarajevu, te

Vojnu akademiju u Beogradu 1984.godine. Godine 1990. položio je ispite za čin majora i odbranio je majorski zadatak u Centru visokih vojnih škola u Beogradu. U bivšoj JNA obavljao je dužnosti od komandira voda do zamjenika komandanta bataljona u Postojni, Ljubljani i Sarajevu.

Tokom rata u Bosni i Hercegovini obavljao je dužnosti komandanta bataljona, zamjenika komandanta brigade i komandanta brigade u 1. Korpusu Armije Republike BiH u Sarajevu.

Nakon rata obavljao je dužnost komandanta Gardiske brigade Generalštaba ARBiH, dužnost zamjenika komandanta Federalnih snaga reakcije, prve operativne jedinice Vojske Federacije BiH. U razdoblju 2000 do 2002 obavljao je dužnost Načelnika štaba 5. Korpusa vojske Federacije u Bihaću. U navedenom periodu završio je studij Evropske sigurnosti u Marshall Centru u Garmischpartenkirchenu u Njemačkoj u trajanju od 6 mjeseci. Od 2002. do 2004. godine obavljao je dužnost komandanta 5. Korpusa Vojske Federacije BiH u Bihaću.

Jula 2004. godine unapređen je u čin generala i od strane Predsjedništva BiH imenovan je prvim Načelnikom Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH. Ovu dužnost obavljao je puni mandat u trajanju četiri godine, do jula 2008.godine. U toku obavljanja ove dužnosti, Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini imenovao ga je glavnim vojnim savjetnikom u Komisiji za reformu odbrane u BiH. U ovom periodu po funkcionalnoj dužnosti obavljao je i dužnost Vojnig savjetnika Predsjedništva BiH. Penzionisan je u činu generala sa dvije zvjezdice, a od februara 2009. god. do maja 2012. god obavljao je dužnost ambasadora Bosne i Hercegovine u Republici Bugarskoj. Akademske 2007/2008 godinu upisao je postdiplomski studij „Diplomatija u savremenom svijetu” na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i isti završio 2009. godine sa prosjekom ocjena 9,33.

Magistarsku temu odbranio je u julu 2010 godine i stekao zvanje Magistra političkih nauka u oblasti diplomatije. Doktorirao je na temu „Odnosi Bosne i Hercegovine i NATO saveza u procesu demokratske tranzicije Zapadnog Balkana”. Oženjen, otac 2 djece, govori engleski i slovenački jezik i živi u Sarajevu.