Klub Demokratske fronte uputio 40 amandmana na prijedlog Budžeta Kantona Sarajevo

Zastupnici Demokratske fronte u Skupštini Kantona Sarajevo, Marijela Hašimbegović, Vedrana Vujović, Ilijaz Pilav i Albin Zuhrić, uputili su 40 amandmana na Prijedog Budžeta KS za 2024. godinu.
 
Iako se dio amandmana odnosi na unapređenje usluga iz oblasti socijalne zaštite i trajno rješavanje stambenih problema interno raseljenih lica u Kantonu Sarajevo, kao i uvećanje izdvajanja za subvencije/stambeno zbrinjavanje mladih, najveći broj amandmana se odnosi na kapitalne projekte.
 
Klub DF-a je između ostalog predložio;
– Dogradnju Olimpijskog bazena Otoka radi konačnog ostvarenja standarda i statusa Olimpijskog bazena u skladu sa EU i međunarodnim plivačkim normativima
– Sanaciju zgrade Historijskog arhiva
Izgradnju nove zgrade radionica Narodnog pozorišta Sarajevo sa malom scenom i smještajnim kapacitetima
– Sanaciju fasade Narodnog pozorišta Sarajevo
– Formiranje Centra za autizam
– Izgradnju koncertne dvorane
– Izgradnju bolnice za djecu u hotelu ‘Maršal’ na
– Bjelašnici za oporavak djece od plućnih bolesti
 
Bez obzira na činjenicu da je Demokratska fronta opozicija u Kantonu Sarajevo, i vlast koju prevodi Trojka redovno odbija sve prijedloge i amandmane opozicije, iako se radi o kvalitetnim prijedlozima, zastupnici Demokratske fronte će nastaviti predlagati rješenja i raditi kao konstruktivna opozicija.

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL