Potpredsjednik FBIH Milan Dunović sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom

Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine, Milan Dunović sastao se danas sa predstavnicima udruženja osoba sa invaliditetom, Fikretom Zukom, Safetom Baković, Suvadom Zahirovićem i Semirom Balukovićem.

Na sastanku je aktuelizirano pitanje naknada koje osobe sa invaliditetom primaju sa federalnog nivoa, a to su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak. Ova primanja nisu povećavana od 2009. godine, a u međuvremenu su više puta povećane plate, penzije, kao i ostale naknade ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, naročito kroz utvrđivanje dodatnih prava.

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odnosno Vlade FBiH, Parlament je na oba doma usvojio izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite 2016. godine, kojima je zamrznuo osnovicu za izračunavanje prava na 274 KM i time onemogućio usklađivanje osnovice sa rastom najniže cijene rada, odnosno sa najnižom platom. Da nije došlo do te izmjene sada bi primanja osoba sa invaliditetom bila veća i za 50%.

Zaključeno je da je hitno potrebno pokrenuti izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, u kome bi osnovica za izračunavanje prava osoba sa invaliditetom bila vezana za najnižu platu u FBiH

Također, detaljno se razgovaralo o položaju osoba sa invaliditetom čiji je invaliditet manji od 90% i ne mogu ostvariti niti jedno pravo po ovom Zakonu. Izmjenama Zakona 2009. godine osobe sa 60%, 70% i 80% invaliditeta su izvedene iz prava sa objašnjenjem da će se njihov status i prava rješavati u kantonima. Do sada ovaj problem niti jedan kanton nije riješio.

Potrebno je pokrenuti inicijativu da se izmjenama navedenog Zakona i ove osobe uvedu u prava, kako bi se bar djelimično ublažila diskriminacija, koju ove osobe trpe.

Potpredsjednik Dunović je na kraju sastanka rekao da će nastaviti pružati podršku udruženjima u rješavanju svih pitanja bitnim za osobe sa invaliditetom.

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL