Željko Komšić: Otvoreno pismo Kineskoj ambasadorici u BiH

Aug 01 2018
(0) Comments

Vaša ekselencijo,

Obraćam Vam se povodom činjenice da je Hrvatska na svoju ruku, bez dogovora sa BiH počela graditi Pelješki most. Izvođač poslova je Vaša, kineska građevinska korporacija i zbog toga Vas obavještavam da ćemo morati tražiti svoja prava pred međunarodnim sudovima. Vaša je zemlja u brojnim situacijama do sada plemenito pomogla Bosni i Hercegovini. Mi Vas smatramo za iskrenog prijatelja i nadam se da ćete razumijeti naše akcije.

Izdvajamo samo važnije dijelove naših pravnih i političkih aktivnosti da spriječimo ove apsurdne situacije. Predsjedništvo BiH je na 11. sjednici Međudržavnog vijeća za saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, održanoj 3. marta 2007. godine, iznijelo zvaničan stav da je protiv izgradnje mosta. O tome su uredno obaviješteni predsjednik RH i premijer. Ja sam tada bio član Predsjedništva BiH i dobro znam da je naše reagiranje tada bilo prihvaćeno sa razumijevanjem u Hrvatskoj. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 2014. godine donijelo je Odluku o imenovanju Zajedničkog tima za pregovore sa Republikom Hrvatskom o primjeni Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i razgraničenja na moru. Razgovori nikada nisu ni počeli, jer to nije željela Republika Hrvatska. Hrvatska nije nikada željela ni razgovarati o razgraničenju i identifikaciji morske granične linije između naše dvije države.

Dana 13. septembra 2017. godine na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojena je Deklaracija o Pelješkom mostu, koju je podržala velika većina parlamentarnih stranaka, ne želeći njegovu gradnju.

Dana 29. septembra 2017. godine Generalni direktor Glavne Direkcije za regionalnu i urbanu politiku Evropske komisije, Marc Lemaitre je pozvao Republiku Hrvatsku da riješi otvorene probleme sa Bosnom i Hercegovinom oko izgradnje mosta prema Pelješcu i da se suzdrži od preduzimanja bilo kakvih aktivnosti koje bi za posljedicu imale uvlačenje Evropske unije u pravne i finansijske obaveze zbog pokrenutih parnica treće strane. Nažalost Hrvatska se nije osvrnula ni na jednu našu molbu i nije razmatrala niti jedan naš zahtjev.

Prisiljeni smo tražiti svoju pravdu u međunarodnim pravosudnim institucijama.

Bez obzira na sve, želim da iskoristim pirliku da Vam čestitam 91. godišnjicu od osnivanja Narodnooslobodilačke vojske Kine, u nadi da će Kina i dalje ostati predana očuvanju svjetskog mira.

Uz najljepše želje,

Željko Komšić