Zastupnici DF podržali nacrt zakona o “Švicarcu”

Apr 19 2016
(0) Comments

Usvojen nacrt Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima(CHF) u konvertibilne marke (KM)

Zastupnici Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH glasali su za usvajanje ovog zakona. Evo i osnovnih razloga zašto su digli ruku „za“:

Više od 6000 građana FBiH opterećeni su ovim kreditnim zaduženjem koje je obračunato u švicarskim francima, što je u veoma tešku situaciju dovelo sve korisnike sporne kreditne linije a koja je plasirana jedino u Hypo Alpe Adria banci.

Do sada su registrovana 23 samoubistva dužnika, a preko 100 korisnika kredita je umrlo „prijekom smrću“ zbog srčano-moždanih i nervnih udara.

Potreba donošenja ovog zakona se vidi i u značajnom broju presuda u korist korisnika kredita koji su tužili banku.

Jedna od osnovnih zadaća Parlamenta je da zastupa i brani prava građana, a donošenje ovog zakona ide u njihovu korist.

Za primjenu ovog Zakona nisu potrebna nikakva finansijska sredstva.

U prilogu objavljujemo diskusiju našeg zastupnika Dževada Adžema o ovoj temi, koja u dobroj mjeri odslikava stavove Demokratske fronte kada je u pitanju donošenje ovog Zakona.

 

Kao predstavnik građana u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH obavezan sam učiniti neophodne radnje i postupke da savjesno i odgovorno obavljam dužnost poslanika u PFBiH. Problem sa kojim je suočen veliki broj građana FBiH a isti se odnosi na podignute kredite u švajcarskim francima zahtjeva angažman svih izabranih zvaničnika i Vlade FBiH sa ciljem pronalaženja načina da se ovaj, za građane gorući problem, riješi. Mi u DF imamo jasan stav po ovom pitanju i stat ćemo na stranu građana kako bi korisnike kredita i njihove porodice spasili od dužničkog ropstva u kome se trenutno nalaze. Sasvim je jasno i očekivano da banke štite svoje interese potpisanim ugovorima ali isto tako je jasno da izvršna i zakonodavna vlast Federacije BiH mora zaštititi svoje građane. Zbog zaštite naših građana u inostranstvu naša zemlja ima DKP (diplomatsko konzularna predstavništva) koja plaćaju građani ove zemlje, zar je onda upitna podrška svih nivoa vlasti za nekoliko hiljada građana koji su zadužujući se u stranim bankama uglavnom zaduženi za rješavanje stambenih pitanja sa ciljem ostanka u BiH. Ne smiju predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti zaboraviti da je velikom privatizacijom uništen naš finansijski potencijal i da su finansijskim tržištem ove zemlje ovladale strane banke koje po visokim kamatnim stopama plasiraju finansijska sredstva kako privrednicima tako i građanima ove zemlje. Komercijalne banke u BiH dominiraju finansijskim sektorom sa aktivom koja čini 87% aktive finansijskog sektora, Ukupno plasirani krediti banaka domaćim sektorima za devet mjeseci 2015 godine iznosili su 17,2 milijarde KM a od tog iznosa na privatni sektor se odnosi 88,4%. Prema ročnoj i sektorskoj strukturi dominiraju dugoročni krediti stanovništva koji čine 39,5%, dugoročni krediti nefinansijskih privatnih preduzeća sa 24,6% te kratkoročni krediti nefinansijskih privatnih preduzeća sa 16,8%. Čak 95,6% plasiranih kredita je u domaćoj valuti. Međutim, 63,7% kredita je sa valutnom klauzulom od čega je 96,9% vezano za Euro. Važno je napomenuti da sektor komercijalnih banaka uživa veliko povjerenje građana. U prilog ovoj činjenici ide i podatak da u komercijalnim bankama naši građani na računima imaju oročena sredstva u iznosu od 9,6 milijardi KM. Iznešeni statistički podaci obavezuju zakonodavnu i izvršnu vlast FBiH da usvajanjem Zakona o konverziji kredita sa valutnom klauzulom u švicarskim francima u konvertibilne marke riješe problem građana korisnika kredita u švajcarskim francima. Poštovani građani, kao i do sada DF će uvijek biti na Vašoj strani a naši poslanici će aktivnim učestvovanjem u donošenju zakona doprinositi ekonomskoj stabilizaciji te kvalitetnim zakonskim rješenjima popravljati privredno, socijalno, zdravstveno, obrazovno i stanje vladavine prava u našoj zemlji.

Obzirom da smo u više navrata kontaktirani od strane građana sa pitanjem kakav će stav poslanici DF imati u Predstavničkom domu FBiH kada se na dnevnom redu nađe nacrt ovog zakona, nadam se da će iz ovog kratkog saopštenja našim građanima biti jasan stav koji smo kada je ova problematika u pitanju zauzeli.

 Zastupnik

Adžem Dževad