Naslovnica

ZASJEDANJE PARLAMENTA OBILJEŽENO INFORMACIJAMA O TEŠKOJ SITUACIJI U RUDNICIMA I IZVJEŠTAJU O DRAMATIČNOM STANJU U PAZARIĆU

Na prvom septembarskom zasjedanju Zastupničkog doma federalnog Parlamenta usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima,Prijedlog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BIH , Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BIH kao i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode-po hitnom postupku.

Radi se o materijalima koji su odavno upućeni u Parlament od strane Vlade kroz koje se u različitim segmentima u znatnoj mjeri stvaraju mogućnosti za rješavanje uočenih nedostataka kroz provođenja trenutno važećih Zakona u praksi.

Sem Prijedloga Zakona usvojeno je šest Nacrta koji tretiraju vrlo važne oblasti kao što su poticanje razvoja male privrede kao i izmjene i dopune Zakona o vodama i zaštiti zraka.Klub DF-GS će se svakako uključiti u Amandmanska djelovanja koja su neophodna u slučaju razmotrenih Nacrta kako bismo u konačnici dobili bolja zakonska rješenja.

Izvjesno je da su informacije i izvještaji razmatrani na prvom septembarskom zasjedanju federalnog Parlamenta zbog svoje prirode ovaj put kroz diskusiju otvorili niz pitanja koja je potrebno urgentno riješiti.

Jedno od njih je svakako stanje u rudnicima uglja u Zenici i Brezi ali i potreba hitne istrage vezano za stanje u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Shodno tome Parlament je usvojio Zaključke kojim je otvorio put za rješavanje problema u rudnicima kroz najavljeno restruktuiranje rudnika ali uz mjere zbrinjavanja radnika kao i nalaganje početka razgovora Vlade i sindikata u smjeru priprema za usaglašavanje novog kolektivnog ugovora za rudare.

Sem potrebe sistemskog rješavanja pitanja rudnika ono što smo u Demokratskoj fronti naglasili kao neophodnost je postavljanje pitanja odgovornosti direktora i menadžmenta rudnika odnosno pitanje provjere porijekla imovine svih koji su rukovodili rudnicima koji su u kolapsu već godinama. U tom kontekstu je istaknuto i pitanje provođenja antikoruptivnih mjera i usvajanje Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije koji nije usvojen na razini Federacije dok ga imaju i državni nivo i RS.Upravo iz straha ljudi vrlo često ne prijavljuju slučajeve kriminala i korupcije koji su po svemu sudeći doveli ,uz druge okolnosti , do ovakvih katastrofalnih stanja u privrednim subjektima.

U okviru Dnevnog reda sjednice razmatrani su i usvojeni Akcioni planovi za realizaciju Strategija razvoja koje su donešene u Parlamentu u toku 2017.godine.Radi se o Strategiji razvoja drvne industrije,Strategije razvoja metalnog i elektro sektora i Strategija razvoja industrije građevinskog materijale ,sve za period 2018-2025.godina.

Usvojen je program rada Vlade Federacije za 2019.godinu.

Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša ,Izvještaj o poslovanju Agencije za bankarstvo kao i federalne Agencije za upravljanje oduzetom imovinom nisu dobili podršku u Zastupničkom domu.

Podršku nisu dobili ni izvještaji za 2018 godinu zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i mentalno invalidnih lica Drin,Bakovići ,Pazarić ,Zavoda za vaspitavanje muške djece i omladine Sarajevo i ustanove iz djelokruga socijalne zaštite-Ljubuški.

Razlog za neusvajanje ovih izvještaja je svakako u najvećem djelu ,u najmanju ruku ,šokantno izlaganje direktora Zavoda Pazarić kroz koje su iznesene činjenice o katastrofalnom stanju u kojem žive štićenici u ovoj ustanovi što zahtjeva hitnu istragu.

Nakon hitno održane sjednice Odbora za rad i socijalnu politiku Predstavnički dom F BIH zadužio je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku da razmotri izvještaje i sa nalazima Federalne uprave policije i tužilaštva podnese izvještaj ovom domu u roku od 60 dana.

Ovdje se postavlja pitanje zašto Izvještaj ureda Ombudsmana za ljudska prava BIH o stanju u ovim ustanovama za protekle dvije godine nije razmatran u Parlamentu mada je uredno dostavljen kao i pitanje zašto je ovo dramatično obraćanje uslijedilo tek nakon reagovanja zastupnika da se obrazloži izvještaj jer ovako dramatično stanje već odavno po izrečenom nije moglo čekati reakciju,ona je morala biti već zatražena.

Najavljeno naredno zasjedanje za 24. i 25. donosi kroz Dnevni red od 30 tačaka niz Prijedloga i Nacrta zakonskih rješenja koje je Vlada uputila na razmatranje Parlamentu kroz koje se problematizira mnogo važnih oblasti.

Klub DF-GS je insistirao na uvrštavanju u Dnevni red sjednice „Informaciju o stanju deponije Uborak u Mostaru“ za koju je i dostavio neophodni materijal. U svom političkom djelovanju ćemo bez rezerve insistirati na hitnom rješavanju ovog pitanja kao i na poboljšanju zakonskih rješenja kroz planirana Amandmanska djelovanja.

Rukovodeći se Javnim politikama koje smo promovisali kroz svoj izborni program u narednom periodu ćemo zasigurno biti u prilici kroz aktivnosti u federalnom Parlamentu plasirati zakonska rješenja na dobrobit građana Federacije kao i tražiti rješenja kao što ćemo već na narednoj sjednici i učiniti kroz slučaj Uborak.

Alma Kratina, šef Kluba zastupnika DF-GS u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *