Zajednički projekat OSCE-a i Vijeća za društvena prava Političke Akademije DF-a

Jul 07 2017
(0) Comments

U okviru aktivnosti Vijeća za društvena prava PA DF i Odbora za pitanja rodne ravnopravnosti unutar ovog vijeća održan je sastanak  predstavnica PA DF  Alme Kratine i Dijane Dofer Galijaševič sa delegacijom OSCE na kojem je razmatran „Izvještaj rodne ravnopravnosti“ za političku partiju Demokratsku frontu.

Izvještaj je sačinjen u okviru projekta  u koji se Demokratska fronta uključila nakon poziva OSCe-a svim zainteresiranim političkim partijama za učešće u ispunjavanju Upitnika rodne ravnopravnosti kao i sačinjavanja izvještaja kroz koji se stvara realna osnova za izradu Strateškog okvira  za osnaživanje manje zastupljenog spola  u aktivnom političkom djelovanju  unutar partije.

Obzirom da su žene podzastupljene u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Bosni i Hercegovini  ali s druge strane i da je Demokratska fronta  zasigurno jedna od rijetkih političkih partija  koja je i na posljednjim Općim izborima  delegirajuć žene u znatnom procentu na lIste pokazala razumjevanje ovog pitanja, projekat  OSCA i PA DFa je samo korak  na ovom putu.

Podsjećanja radi Demokratska fronta je  na Općim izborima imala kao rezultat 36,9% izabranih žena od ukupnog broja izabranih zastupnica/ka  odnosno, 17 žena od ukupno 46 izabranih zastupnika/ca.

Kako bi  se ovaj procenat u narednom periodu  kretao prema željenom ravnopravnom učešću žena i muškaraca u aktivnom političkom djelovanju ,  neophodno je raditi na određenim uslovima koji su jasno definirani kroz preporuke u  sačinjenom izvještaju rodne ravnopravnosti.

Stav PA DF-a  je  da pitanje rodne ravnopravnosti nije „žensko pitanje“, kako se to u javnosti često čuje , nego je pitanje kroz koje se ostvaruju uslovi za razvoj društva u cjelini .

Stoga će Vijeće za društvena prava i Odbor za pitanja rodne ravnopravnosti unutar ovog vijeća u narednom periodu kroz ovaj i slične projekte   raditi na Strateškom okviru  koji će u konačnici biti prezentiran Predsjedništvu stranke a potom biti smjernica strukturama unutar DFa  za rad na polju rodne ravnopravnosti.