USVOJENA INICIJATIVA ZA PLAĆENO ODSUSTVO S POSLA ZA HRANITELJE

Jul 25 2017
(0) Comments

Na 23. redovnoj sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH  usvojena je inicijativa zastupnice Demokratske fronte, Alme Kratina za ostvarivanje prava na osiguranje plaćenog odsustva s posla za hranitelje djece bez adekvatnog roditeljskog staranja, i to bez obzira na uzrast djeteta koje je smješteno u hraniteljsku porodicu. Dodatno je precizirano da hranitelj ovo pravo stiče danom donošenja privremenog rješenja o hraniteljstvu, tj. danom dolaska djeteta na adaptaciju u porodicu hranitelja.

Prjedlog trajanja plaćenog odsustva hranitelja za:

  1. hranjenika mlađeg od tri godine – 6 mjeseci;
  2. hranjenika u životnoj dobi od 3 do navršenih pet godina -5 mjeseci;
  3. hranjenika u životnoj dobi od 5 do 18 godina života – 4 mjeseca.

S obzirom na to da je Vlada u proteklom periodu podržala inicijativu da se omogući pravo na plaćeno odsustvo s posla i usvojiteljima koji su usvojili djete starije od godinu dana (što nije bio slučaj u ranijem periodu prema važećoj zakonskoj  legislativi), a i dalje se nastavlja diskriminatorni odnos prema hraniteljskim porodicama, ovom inicijativom se tražilo da se hraniteljima osigura pravo na plaćeno odsustvo  s posla. To je neophodno radi uspostavljanja čvrste veze između djeteta i hranitelja u osjetljivoj fazi adaptacije djeteta u novoj sredini.

Ostvarivanje prava  na plaćeni dopust s posla za hranitelje ne iziskuje velika finansijska sredstva, s obzirom na to da se u FBiH na godišnjem nivou u prosjeku usvoji ili smjesti u hraniteljstvo mali broj djece. Vodeći se podacima federalnog ministarstva rada i socijalne politike iz „Situacione analize o položaju djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja“ u 2014. godini usvojeno je ukupno 27 djece, a samo 5 djece je smješteno u hraniteljstvo. Iz navedenog je jasno da omogućavanje plaćenog odsustva hranitelja ne predstavlja veliki finansijski izdatak, ali predstavlja ključni preduslov za uspješno smještanja djeteta u hraniteljsku porodicu.

Usvojena inicijativa omogućava da  djeca, koju je potrebno smjestiti u hraniteljsku porodicu, u osjetljivoj fazi adaptacije provode više vremena sa hraniteljima što bi u konačnici utjecalo na povećanje broja uspješnih adaptacija djece u nove sredine, a koje im obezbjeđuju porodični ambijent.

Kako nema nikakvog opravdanja da se različito posmatraju djeca koja se nađu u procesu usvajanja ili smještanja u hraniteljsku porodicu, različit stepen ostvarivanja prava djeteta u ovom slučaju predstavljao je očigledan primjer diskriminacije. To je  bilo neophodno ukinuti kroz izmjene Zakona o radu i jasnu odrednicu u Zakonu o hraniteljstvu.

Većina zastupnica/ka u Zastupničkom domu  podržala je inicijativu  koja će zasigurno utjecati  na povećanje procenta uspješnih adaptacija djece bez roditeljskog staranja u hraniteljske porodice.