Skupština TK: UZ GRUBO KRŠENJE PROCEDURA ODBIJENI PRIJEDLOZI KLUBA DF-a ZA PROGRAM RADA SKUPŠTINE TK-A U 2017. GODINI

Dec 29 2016
(0) Comments

Klub zastupnika Demokratske fronte u Skupštini TK-a na 30. redovnoj sjednici podnio je ukupno 10 prijedloga za Program rada skupštine TK-a u 2017. godini. Vladajuća većina, koju predvodi koalicija SDA-SBB, odbila je sve prijedloge Demokratske fronte uz grubo kršenje i nepoštivanje procedura. Na vrijeme dostavljeni materijali sa prijedlozima i obrazloženjima Kluba DF-a prema Skupštini TK-a nisu upućeni poslanicima,  te su na taj način poslanici  bili spriječeni da ih razmatraju.

Također, tek nakon insistiranja poslanice Lejle Didik Sarajlić,  na sjednici Skupštine TK-a o prijedlozima se izjašnjavalo pojedinačno i to na način da je presjedavajući Skupštine Senad Alić čitao samo redne brojeve prijedloga, odbijajući da čita i same prijedloge, te ih stavlja na glasanje.

Klub poslanika DF-a, kojeg čine poslanice Nedžada Avdić i Lejla Didik Sarajlić, jedini je Klub koji je uputio prijedloge za Program rada Skupštine TK-a u 2017.godini. Dostavljeni prijedlozi bazirani su na potrebama građana i posvećeni su  oblastima socijalne politike, obrazovanja, zdravstva, smanjenja javne potrošnje, privrede i ekologije. Realizacija prijedloga zahtijevana je u vidu izmjene zakonskih rješenja, donošenjem strategija, analiza postojećeg stanja i poduzimanjem mjera i aktivnosti u određenoj oblasti.

  • U oblasti Obrazovanje, nauka, kultura i sport prijedlog  Kluba DF-a je bio  ”Strategije razvoja obrazovanja i nauke  u TK za period 2017 – 2022 godina” i ”Izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju na području TK”.
  • U oblasti zdravstva  „Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i porodica sa djecom’’ , „Izmjena i dopuna kantonalne Odluke o neposrednom učešću osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite u skladu sa federalnom Odlukom’’ i „Donošenje Odluke o osiguranju neosiguranih lica u TK u skladu sa federalnom Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava.’’

 

  • U oblasti socijalne politike ”Analiza stanja u oblasti socijalne i dječje zaštite na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera”.
  • U oblasti javne potrošnje, ”Izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti u TK“.
  • U oblasti ekologije ”Program mjera i aktivnosti za unapređenje zaštite  stanja zagađenosti vazduha na TK” i ”Donošenje odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta  zraka”.
  • U oblasti privrede ”Tematska sjednica  o privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala na području TK-a koji imaju predstečajni ili stečajni status.

Ovom prilikom, prije svega želimo informisati građane, ali i rukovodstvo Skupštine TK-a, da ćemo sve odbijene prijedloge za Program rada Skupštine TK-a podnijeti u vidu inicijativa na narednim sjednicama Skupštine TK-a. I pored svih prepreka rukovodstva Skupštine, već na nekoj narednoj sjednici, poslanici će se na našu jasno pročitanu, obrazloženu i dostavljenu inicijativu morati odrediti da li su za ili protiv donošenja Strategije obrazovanja ili Izmjena i dopuna kantonalne Odluke o neposrednom učešću osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite kao i drugim incijativama.

KLUB POSLANICA DF TK

Nedžada Avdić

Lejla Didi

k Sarajlić