Saopštenje Proevropskog bloka: Ramić pomaže raseljavanje povratnika

Sep 05 2018
(0) Comments

Odlazeći federalni ministar Ramić, po ustaljenoj praksi, zloupotrebljava novac poreskih obveznika namijenjen povratničkoj populaciji, dijeleći isti isključivo članovima SDA i onim koje je ucijenio za glasove.

Cijeli njegov mandat na čelu ministarstva, koje je od vitalnog značaja za opstanak povratnika kod svojih kuća, obilježen je zloupotrebama i manipulacijama ovom najugroženijom kategorijom stanovništva. Podsjećanja radi, treba spomenuti da je prvo što je uradio kad je postao ministar bilo zapošljavanje njegovog brata u UIO, zatim afera s bolesnim junicama, pa do posljednje podijele donacija za samozapošljavanje u poljoprivredi.

Naime, na spisku korisnika pomoći nalaze se aktivisti SDA koji su nebrojeno puta koristili sredstva ministarstva za izbjegla i raseljena lica i svaki put prodali donacije, jer nema kontrole nad realizacijom projekata. Po običaju tu prednjače imena članova i funkcionera stranačkih organa SDA, kao i imena članova biračkih odbora. Takav sistem je uspostavio lično ministar Ramić da bi kupovao naklonost glasača, te se sva sredstva koriste isključivo radi njegove političke promocije, kako bi pokušao zadržati političku moć zarad ličnih i porodičnih interesa.

Znakovito je da je ovaj put dijeljen i novac, po prvi puta otkad postoji ovo ministarstvo, što upućuje  na samo jedno, a to je kupovina glasova. Jasno je da niko neće niti može provjeriti je li taj novac utrošen za kupovinu stoke, kako je naslovljeno u odluci o dodjeli istog. Pored svega navedenog, ministar Ramić je otišao i korak dalje, pa se na spisku u Zvorniku uočavaju imena dvojice ljudi, od kojih jedan živi u Švicarskoj, a drugi u Švedskoj, a takvih ima i u Bratuncu.

Istina, ministar Ramić je pokušao da zametne tragove, pa je u Podrinju pored imena korisnika donacije naveo samo općinu, a ne i adresu stanovanja korisnika, za razliku od drugih dijelova RS gdje su navedene i adrese. A sve s ciljem da se ne uoči da se radi o istim familijama i mjestima odakle su stranački aktivisti koji trebaju da „odrade“ glasove, kako to kažu u SDA, na predstojećim izborima.

Zbog ovakvog, po svemu sudeći kriminalnog djelovanja ministra Ramića, broj povratnika u Podrinju, ali i ostatku RS-a je rapidno opao u vrijeme njegovog ministrovanja, te pojava iseljavanja povratnika liči na jednu epidemiju. Ljudi su shvatili da se nad njima provodi nepravda i samovolja Ramića u svim oblastima na koje je mogao da utiče, počevši od gubitka prava na izučavanje bosanskog  jezika, zapošljavanja rodbine i prijatelja, do projekata vrijednih i nekoliko miliona koji se dodjeljuju firmama njegovih prijatelja po Kalesiji, a sve od sredstava ovog ministarstva, dok povratnici jedva preživljavaju.

U prilog nepravdi i selektivnom pristupu ministra Ramića, prilikom trošenja javnog novca, najbolje govori i osipanje njegove SDA u podrinjskim općinama, gdje stranku napuštaju i članovi i odbornici u lokalnim parlamentima, koji imaju iole časti.

Nakon odlaska ministra Ramića iz ovog ministarstva, vjerujemo da će biti omogućeno istražnim organima da provjere sve navedene mahinacije, a ne sumnjamo da elemenata za krivičnu odgovornost zbog zloupotrebe položaja, ima napretek.