Saopštenje Demokratske fronte Brčko Distrikta

Apr 13 2017
(0) Comments

U lokalnim medijima i šire, pojavile su se vijesti o navodnom raspadu DF-a i kolektivnom napuštanju stranke. Problem šačice frustriranih kadrova s velikim aspiracijama u pomenutim medijima jednostrano je tretiran, gdje je samo jednoj strani dopušteno da govori, i to jezikom primitivizma i mržnje. Stoga smo dužni dati nekoliko pojašnjenja.

Demokratska fronta kao mlada stranka ni u Brčkom nije bila imuna od pogrešnih kadrovskih procjena, kada se vjerovalo “na riječ” ljudima kojima  je “na poslužavniku” predano ono što ni izbliza nisu zaslužili. Pojedinci su izvršili svoju misiju, ostvarili ličnu korist, a sada demoniziraju stranku kojoj duguju sve i planski rade na njenom razbijanju.

Ostajući vjerni osnovnim principima stranke, radit ćemo na tome da u njoj bude mjesta samo za one koji će svijetla obraza izaći pred građane i potencijalne birače na izborima koji slijede, pa šta košta da košta. Počistit ćemo u vlastitom dvorištu i nastaviti saradnju sa svim strankama koje sa nama dijele slične programske ciljeve.

 

Predsjedavajući OP DF BD

Zijad Ražanica