Željko Komšić

Damir Bećirović

Maja Gasal-Vražalica

Hanka Vajzović

Mensura Beganović