Željko Komšić, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda

Rođen je u Sarajevu 20. januara 1964. godine.

Završio je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i School of Foreign Service na Univerzitetu Georgetownu Washingtonu- SAD.

Početkom rata priključio se Armiji RBiH, gdje je za vojničko držanje i pokazanu hrabrost 1995. godine dobio najveće vojno odlikovanje Armije RBiH – Zlatni ljiljan. Nakon rata uključio se aktivno u politički život BiH.

U periodu 1996. – 1998.godine Komšić je radio u Federalnom ministarstvu za raseljena i izbjegla lica, a u periodu od 1998. do 2000.godine vršio je funkciju Predsjednika Gradskog Vijeća Grada Sarajeva. Od 2000. do 2001. godine obavljao je funkciju načelnika Općine Novo Sarajevo. Godine 2001. Željko Komšić postao je prvi Ambasador BiH u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Iz principijelnih razloga i zbog neslaganja s aktuelnom politikom 2003. godine je podnio ostavku
na ambasadorsku funkciju.

Na lokalnim izborima 2004. godine direktnim glasanjem izabran je za načelnika Općine Novo Sarajevo, po drugi put. Na toj funkciji Komšić je ostao do oktobarskih izbora 2006. kada je 1. oktobra izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, kao kandidat Socijaldemokratske partije BiH.

Na općim izborima u oktobru 2010 g. ponovo je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda i tu funkciju obnaša do 2014.godine. Na općim izborima u oktobru 2014 g. izabran je za zastupnika u Predstavničkom domu
Parlamentarne skupštine BiH.

Na općim izborima u oktobru 2018. godine po treći put je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda

Kabinet člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića 

Kontakt-telefon i fax:

Tel: + 387 33 567 620              Fax: + 387 33 206 563