Milan Dunović rođen je u Sarajevu 1974. godine, gdje je završio osnovnu školu, zatim Drugu gimnaziju, te diplomirao na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije. Za vrijeme rata aktivno je učestvovao u odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Kao demobilisani borac nastavio je sa profesionalnim usavršavanjem, te se zaposlio u JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo gdje je radio od 2002. do 2015. godine. Član je više međunarnodnih asocijacija i radnih grupa u oblasti poštanskog prometa.

Godine 2013. postaje član stranke Demokratska fronta. Aktivno je bio angažovan u Vijeću za ekonomska prava (VEP) Političke akademije Demokratske fronte i učestvovao u izradi ekonomskog programa za Opšte izbore 2014., pod nazivom „Vizija 14-22“.

U februaru 2015. godine imenovan je na poziciju potpredsjednika Federacije BiH. U svome radu pokazao je da pozicija potpredsjednika Federacije BiH ima vrlo značajnu ulogu u smislu zaštite ustavno-pravnog poretka.

Pokrenuo je 20 zahtjeva za ocjenu ustavnosti određenih zakona, uredbi i drugih propisa koji su doneseni, ne samo u ovome, već i u prethodnim mandatnim periodima.

Veliki broj presuda Ustavnog suda Federacije BiH pokazuju da je imao pravo kada je tražio ocjenu ustavnosti, te je na ovaj način dao enorman doprinos u zaštiti građanskih prava i sloboda. Prva podnesena apelacija datira još iz juna 2015. godine, a odnosila se na Uredbu o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala. Vlada FBiH je tvrdila da Uredbom može staviti zakon van snage. Uredbe sa zakonskom snagom je moguće donositi samo u periodu ratnog stanja i očito je sama Uredba bila namjerno kršenje Ustava FBiH. Nakon toga ministri iz Demokratske fronte podnose ostavke, što je bio presedan u bh-politici. Naime, nikada u posljeratnoj istoriji BiH jedna politička stranka nije svojevoljno napustila vlast. Ta principijelnost DF-a je nastavljena kroz rad Milana Dunovića na poziciji potpredsjednika Federacije BiH. On pokreće zahtjev za ocjenu ustavnosti Uredbe, a Ustavni sud donosi odluku da je Uredba bila protuustavna.

U narednom periodu uslijedila je pravna borba, u kojoj je Milan Dunović pokazao da se sa pozicije potpredsjednika može učiniti jako puno u smislu zaštite ustavnosti.
Tu se izdvajaju Zakon o stečaju kojim je do donošenja presude Ustavnog suda, više od decenije protuustavan zakon bio na snazi, a njime su direktno radnicima plate bile uskraćene. Zakonom o državnoj službi nastavljeno je protuustavno djelovanje. U ovom slučaju, Vlada Federacije BiH uputila je u proceduru, a u Parlamentu izglasan Zakon kojim su rukovodeće državne službenike imali namjeru imenovati po stranačkoj pripadnosti. Još prije presude Suda, Evropska komisija je utvrdila da je ovim zakonom napredak u reformi javne uprave vraćen 10 godina unazad.  Uslijedila je pravna borba, kojom je Milan Dunović pokazao da se u politici može i mora raditi u skladu sa Ustavom, zakonom i međunarodnim normama, a sve u cilju postizanja vladavine prava. Građani u BiH su u mandatnom periodu 2014-2018 imali priliku vidjeti da protuustavna djelovanja većine ne moraju biti na štetu građana, pod uslovom da postoji korektivni faktor koji će insistirati na pravima svih građana. Milan Dunović je bio taj korektivni faktor, te pokazao principijelnost vođenja politike u korist svih građana.

Vladajuća većina je u toku mandata 2014-2018 donijela niz protuustavnih zakona. Istovremeno, bili su na snazi i određeni zakoni, iz prethodnih mandata, koji su bili u suprotnosti sa Ustavom FBiH, ali ih nisu bivši predsjednici i potpredsjednici FBiH, kao i premijer i dopremijeri, poslali na Ustavni sud. Da li to pokazuje njihovu političku neaktivnost ili su to zapravo politike stranaka iz kojih dolaze, politike kršenja prava radnika, poslodavaca, državnih službenika, djece i zapravo cjelokupnog društva, pokazaće vrijeme.

Milan Dunović u svom četvorogodišnjem mandatu insistirao je na stalnoj komunikaciji sa građanima, dijelio sa njima tešku svakodnevnicu, izazvanu lošom politikom vladajućih stranaka. Pomagao je ugroženim kategorijama društva, kulturnim i vjerskim institucijama i projektima. Kontinuirano se zalagao, kroz svoje političko djelovanje, da se čuje glas radnika, ljekara, boraca, mladih i svih onih kojima je trebala pomoć političara sa principima, poštenjem i znanjem. Milan Dunović ostao je dosljedan ideji izgradnje boljeg i naprednijeg društva, te nepokolebljiv u borbi protiv rušitelja ustavno-pravnog poretka i civilizacijskih tekovina Bosne i Hercegovine. U njemu je narod prepoznao glas istine i zagovaratelja prava svakog pojedinca, bez obzira kako se taj pojedinac zvao, kojih je uvjerenja i u kom tradicijskom ambijentu je rastao i živio. Za Milana Dunovića svi građani bili su i ostali jednaki, a njihovi životi vrijedni istrajne borbe za sigurniju i sretniju BiH.