Općina/Općina

UNSKO-SANSKI KANTON

002 – CAZIN

003 – BIHAĆ

004 – BOSANSKA KRUPA

032 – SANSKI MOST

030 – BOSANSKI PETROVAC

059 – KLJUČ

POSAVSKI KANTON

017 – ODŽAK

TUZLANSKI KANTON

044 – GRAČANICA

047 – LUKAVAC

050 – TUZLA

098 – KLADANJ

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

037 – DOBOJ JUG

042 – MAGLAJ

077 – ZAVIDOVIĆI

093 – ZENICA

095 – VAREŠ

096 – OLOVO

116 – VISOKO

117 – BREZA

167 – GORAŽDE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

089 – DONJI VAKUF

113 – BUSOVAČA

115 – KISELJAK

KANTON SARAJEVO

130 – HADŽIĆI

131 – ILIDŽA

133 – NOVI GRAD

135 – VOGOŠĆA

136 – CENTAR

139 – NOVO SARAJEVO

KANTON 10

085 – GLAMOČ

106 – LIVNO

ENTITET REPUBLIKA SRPSKA

009 – PRIJEDOR

142- TRNOVO

Općinski/Opštinski/Gradski vijećnici

Haris Murić  

Davor Župa, Emil Muharemagić 

Fehima Mujić, Zaharije Mesić, Adem Šahinović, Jasenko Šertović 

Muhamed Huzejrović, Ferid Hodžić, Admir Huzejrović, Zilham Hadžić  

Rusmir Mujdžić  

Behzad Hadžić , Melita Smajić

Bojan Kovačević  

Alen Mujić

Emir Imamović, Dajana Čolić, Alen Nuhić  

Amela Ćehajić  

Fuad Selimbašić

Mirudin Ibrišimović  

Hajrudin Fermić

Josip Šporer 

Goran Bulajić, Adnan Zuban 

Kruno Riđić, Dženan Džafo 

Jasmin Karagić 

Nedžad Mehmedagić  

Ćamil Buljetović  

Enes Džemidžić, Džemal Omanović 

Mustafa Melić, Rasim Žuljko  

Remzija Kutić, Nedžad Muminović  

Hikmet Karasalihović  

Mevlida Bandić, Aldijana Birdžo

Amar Kečo, Emina Milišić

Adnan Podžo, Mirza Trhulj, Lana Velić, Mirza Memišević  

Ilijaz Pilav, Avdo Gljiva, Eno Gljiva, Nijaz Štitkovac, Dalia Šabić 

Edin Abdurahmanović 

Amir Sadžak  

Emira Karača,  Dževad Duganhodžić  

Hana Milak, Ago Pivčić  

Mirsad Duratović  

Behija Mulaosmanović