NS, GS, DF i SDP: Dvorana bez imena uprkos želji građana Novog Sarajeva

Jul 29 2017
(0) Comments

Naša stranka, Građanski savez, Demokratska fronta i Socijaldemokratska partija BiH želi upoznati javnost kako Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo na posljednjoj sjednici nije donijelo odluku o imenovanu sportske dvorane i upozoravaju javnost da su na zborovima građana i u diskusijama gdje nije bilo političkih pritisaka građani podržali inicijativu da sportska dvorana u Novom Sarajevu nosi ime heroja Gorana Čengića.

Goran Čengić je primjer humaniste i heroja, koji je ubijen od zločinačke
ruke jer je spašavao svog prvog komšiju. Svi građani Novog Sarajeva znaju
njegovu priču jer je njegova priča priča pobjede ljudskosti u teškim danima
rata i terora koji su tih godina prolazili stanovnici novosarajevskih
naselja.

Pokušaj Stranke demokratske akcije da diriguje javnom raspravom na način da
pritiscima na savjete mjesnih zajednica mijenja zaključke i prijedloge koje
su zborovi građana odobrili, te da umjesto “Goran Čengić” ova sportska
dvorana nosi neutralno ime “Novo Sarajevo” nas upućuje na jednu lošu
politiku koja nema dodira sa stvarnošću i sa željama građana naše općine.

Pozivamo građane i građanke Novog Sarajeva da potpisivanjem peticije na
internetu podrže našu zajedničku inicijativu, te tako nastavimo djelovati
dalje u borbi za istinu i borbi da pravi heroji dobiju zasluženo mjesto na
mapi našeg grada i u knjigama naše historije.​​