Sekretarijat

Broj telefona:

Fax:

E-mail:

 

Članstvo:

Služba za odnose sa medijima:

 

+387 (0)33 710 400

+387 (0)33 711 620

sekretarijat@fronta.ba

 

clanstvo@fronta.ba

press@fronta.ba