Naslovnica

Klub zastupnika DF i SD u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH uputio u proceduru novi prijedlog Zakona o javnim nabavkama usklađen s europskim standardima

Borba protiv kriminala i korupcije su istinske europske vrijednosti

Već dugo vremena odredbe trenutnog Zakona o javnim nabavkama omogućavaju neregularnosti u nabavkama koje idu na štetu građana Bosne i Hercegovine kao i privrednih subjekata koji se pošteno žele nositi sa konkurencijom u sektoru javnih nabavki.

 Javnost je imala priliku saznati u proteklom periodu o mnogim zloupotrebama u ovoj oblasti. Na žalost prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koji je pripremila Radna grupa Institucija BiH u suradnji sa delegacijom EU u Sarajevu već godinu dana čeka u ladicama Ministarstva financija BiH da bude predložen na Vijeću ministara BiH.

 Klub DF-SD u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH je stoga odlučio da na temelju postojećih Izmjena i dopuna pripremi cjelovit prijedlog zakona kojim je obuhvaćeno i niz dodatnih izmjena čime se on mjenja u obimu većem od 50% teksta. Također, u programu Misije Europske unije u Sarajevu, planirano je da se u okviru realizacije 14 prioriteta iz Mišljenja Europske komisije, izmjena Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, uradi do kraja ove godine. Obzirom da nadležno Ministarstvo financija BiH nije ništa na tom planu uradilo već godinu dana, ovaj prijedlog zakona je naš doprinos ispunjavanju jednog od važnijih elemenata iz 14 prioriteta. Posebno je važno istaći da se ovim prijedlogom zakona povećava sveukupna transparentnost procesa javnih nabavki, koji će se moći pratiti i preko web portala, kao i značajan doprinos borbi protiv korupcije kroz nove odredbe zakona kojim se krivičnim djelom smatra svaki oblik manipulacije i zloupotrebe procesa javnih nabavki.

Novi tekst Zakona se razlikuje od postojećeg u sljedećem:

1. Temeljna izmjena odnosi se na usklađivanje zakona sa Europskom direktivom o javnim nabavkama iz 2014 godine, jer je prethodni zakon bio neusklađen, odnosno europski standardi su se unaprijedili nakon što je važeći Zakon donesen. Bosna i Hercegovina donošenjem ovoga zakona, preuzima jedan dio europskih standarda koje ugrađuje u vlastito zakonodavstvo.

2. Izmijenjen je dio zakona koji se odnosi na izuzeća od procedura javnih nabavki, koji je u prethodnom zakonu nudio prostor za niz zloupotreba i manipulacija, te je sada u novom zakonu taj dio usklađen u navjećoj mjeri sa Europskom direktivom o javnim nabavkama, do te mjere da su korišteni kodovi iz CPV (Common Procurement Vocabulary) ili jedinstvenog riječnika javnih nabavki Europske unije čime se tačno preciziraju moguća izuzeća od procedura javnih nabavki i na taj način skoro u cijelosti onemogućuju zloupotrebe i manipulacije unutar javnih nabavki.

3. Izmjenili smo način izbora u Kancelariju za razmatranje žalbi čiji je sastav bio etnički postavljen, a po našem prijedlogu se na osnovu Ustava Bosne i Hercegovine imenuju članovi iz FBiH, RS i Distrikta Brčko.

4. Uozbiljili smo stručne kriterije za izbor članova Komisije za žalbe podigavši nivo potrebne stručne spreme na VSS za one koji nisu pravnici, za pravnike postavili uslov da imaju položen pravosudni ispit te uveli zahtjev za iskustvom u određenim vrstama nabavki.

5. Podigli smo visine naknada za pokretanje žalbenog postupka, za tačno deset puta u odnosu na prethodni zakon, kako bi se spriječile manipulacije žalbama i ucjene žalbenim postupcima kojima su bili izloženi privrednici. Do sada se na projekte od 50.000. KM moglo žaliti s uplatom od 500 KM. Mi smo to povećali na 5000 KM. Na projekte od preko 9 miliona KM moglo se žaliti s uplatom od 10.000. KM. Mi smo to povećali na 100.000. KM. Time će se spriječiti ucjenjivanje institucija i privrednika u žalbenom postupku te ubrzati proces realizacije javnih nabavki u interesu za građane. U dosadašnjem zakonu stvorena ja praksa „profesionalnih žalitelja“ koji su planirano išli u proces žalbi  unutar javnih nabavki, kako bi sebi stvorili prostor da se tim žalbama ucjenjuju drugi ponuđači ili učesnici u javnim nabavkama.

6. Manipulacije, dogovori ili sve druge aktivnosti kojim se utiče na oglašivače javnih nabaki i na ponuđače javnih nabavki u cilju namještanja tendera unutar javnih nabavki su detaljnije precizirane kao krivično djelo.

7. Novim prijedlogom propisano je i da Agencija provodi inspekcijski nadzor nad primjenom ovog Zakona.

Ovim je Zakon postao obimniji, sadržajniji ali i precizniji od prethodnog tako da se njime definitivno smanjuju mogućnosti zloupotreba unutar javnih nabavki. O ovoj našoj aktivnosti upoznati su Delegacija EU u BiH, Ambasada SR Njemačke kao države koja predsjedava EU u narednih 6 mjeseci te  ambasade SAD i Velike Britanije u BiH.

Klub DF – SD će u daljoj parlamentarnoj proceduri insistirati na ovom zakonskom rješenju, a podržat će svaku izmjenu i dopunu koja će ga poboljšati i biti u skladu s važećim europskim standardima u cilju sprječavanja kriminala i korupcije u javnim nabavkama. Na ovaj potez smo se odlučili jer smatramo da borba za ove prioritete predstavlja istinske europske vrijednosti u našem društvu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *