Đonlagić: HDZ-ov državni ministar finansija pokušava realizovati finansijski udar na državu

 

 

Djelovanjem protiv Ustava BiH, Ministar finansija i trezora BiH (HDZ) Vjekoslav Bevanda, daleko od očiju Vijeća ministara BiH i javnosti, prenosi svojom Odlukom nadležnosti sa države na entitete i Distrikt Brčko.

Za međunarodne ugovore o dvostrukom oporezivanju se planira da budu nadležna entitetska ministarstva finansija.

Subjektivitet za realizaciju međunarodnih ugovora ima isključivo država Bosna i Hercegovina, a ne entiteti i Brčko distrikt.

Za realizaciju ovakvih Ugovora je trebalo ovlastiti nekoga unutar Ministarstva finansija i trezora BiH.

Samo državno ministarstvo finansija komunicira i razmjenjuje informacije sa entitetskim ministarstvima finansija, a ne nikako obratno!

Na svaki način se želi obesmisliti funkcionisanje državne institucije, a niže nivoe vlasti predstaviti da igraju ulogu države.

Međunarodni ugovor po svom karakteru ne može se nikako “prenositi” na entitete!

Ovoga puta, kao predmet nasrtaja na državu su međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

Dženan Đonlagić, Generalni sekretar i zastupnik Demokratske fronte u PSBIH

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL