Đonlagić: Apelujem na sve probosanske stranke da prekinu prepirke, okrenimo se zajedničkoj borbi za državu

 

Apelujem na sve probosanske stranke da se odmah prekinu sve međusobne prepirke i da se prevaziđu sve međustranačke razmirice.

Država nam je pred najvećim političkim udarom i cijepanjem iznutra na čisto etničke komadiće.

Politički se želi “ubiti” višestoljetno multietničko bosansko društvo kao takvo.

Zato, usmjerimo sve napore u cilju zajedničke političke borbe da zaustavimo nadolazeću podjelu države.

Građani ovo očekuju od nas.

Naša djeca i buduće generacije će nas cijeniti po tome šta ćemo danas uraditi kao snažan i jedinstven bosanski politički blok.

Vrijeme je za akciju našeg zajedničkog bosanskog političkog fronta. Nemojmo dozvoliti da sutra već bude kasno.

Generalni sekretar Demokratske fronte Dženan Đonlagić

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Sekretarijat Demokratske fronte

 

Adresa: Radićeva br. 8, 71 000 Sarajevo

Telefon: +387 (0)33 710 400

Fax: +387 (0)33 711 620

E-mail: sekretarijat@fronta.ba

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL

Kada pobjeđuju poštenje i istina i Bosne i Hercegovina pobjeđuje!

Copyright © 2022 – Demokratska fronta – Design by AL