Izjave

Đonlagić: Klub DF-a drugi put u parlamentarnu proceduru uputio Prijednog zakona o javnim nabavkama

SARAJEVO, 29. oktobra (FENA) – Klub Demokratske fronte (DF) u državnom parlamentu danas je, drugi put, u parlamentarnu proceduru uputio novi Prijedlog zakona o javnim nabavkama u BiH.

Radi se o zakonskom rješenju koje je usklađeno s ključnim direktivama EU u ovoj oblasti. Maksimalno se onemogućuju koruptivni postupci poput sukoba interesa ili manipulisanja različitim procedurama, kao što je posebno svjesno i planirano zlorabljenje sistema žalbenih postupaka.

Ovo je zakon koji uvodi i antikorupcijske odredbe i potpunu transparentnost ciklusa javnih nabavki, ističe Dženan Đonlagić, predsjedavajući Kluba zastupnika DF-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Isto tako, radi se o zakonu, ako budu usvojen u Parlamentu BiH, gdje institucije BiH ispunjavaju još jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja EK o kandidatskom statusu BiH za članstvo u EU.

Pored ovoga strateškog cilja, povećana transparentnost i institucionalni alati koji će dovesti do mnogo snažnije borbe protiv korupcije, primarni su ciljevi ovoga Prijedloga zakona. Transparentnost garantira fer, jednake i nediskriminatorne procedure, navodi Đonlagić.

Ističe da se ovim zakonom ide u daljnju harmonizaciju s EU direktivama, posebno 24/2014 i 25/2014, koje se odnose na javne nabavke, a što je jedna od obaveza BiH u procesu pridruživanja EU.

– U ovome tekstu zakona, uvaženi su prijedlozi Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine (DEI), Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine i Transparency Internationala (TI BiH). Istovremeno, uskladili smo tekst zakona i sa sljedećim propisima Europske unije: Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o javnim nabavkama i o stavljanju izvan snage Direktive ZOO4llSlEZ, Direktiva 20l4/25/EU Evropskog parlamenta i Vijeća od 26. februara 2014. o nabavkama subjekata koji djeluju u sektoru vodoprivrede, energetskom i saobraćajnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ, Direktiva 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeda od 13. jula 2009. o koordinaciji postupaka za dodjelu ugovora o nabavci određenih radova nabavci određenih roba i nabavci određenih usluga od strane ugovrnih organa ili subjekata u području odbrane i sigurnosti koja mijenja Direktive 2004/17/EC i 2004/18/EC, Direktiva Vijeća 92/13//lEEZ od 25. februara 1992. o koordinaciji zakona i propisa koje se odnose na primjenu pravila Zajednice na postupke nabavke subjekata koji posluju u sektoru vodoprivrede, energije, prometa i sektoru poštanskih usluga, Direktiva Vijeća 89/665/EEZ od 21. decembra 1989. o koordinaciji zakona i propisa koji se odnose na primjenu postupaka revizije kod dodjele ugovora o javnoj nabavci roba i ugovora o javnoj nabavci usluga, Direktiva 2007/66/EZ Europskog parlamenta i Vije6a od 11. decembra 2007. kojom se mijenjaju i dopunjavaju Direktive Vijeća 89/665/EEZ i 92/13/EZ u pogledu poboljšanja efikasnosti revizije postupaka za dodjelu ugovora o javnim nabavkama – kazao je predsjedavajući Kluba zastupnika DF-a.

Demokratska fronta pozvala je zastupnike i delegate u Parlamentarnoj skupštini BiH da daju podršku ovome zakonu “kako bi dali šansu našoj državi da u toku 2021. godine i formalno dobije status kandidata za članstvo u EU”.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *