DF Livno – Sjednica kantonalnog odbora

Apr 14 2016
(0) Comments

DF LIVNO – SJEDNICA KANTONALNOG ODBORA

U Livnu je u srijedu 13.4.2016. godine održana sjednica Kantonalnog odbora Demokratske fronte. Razgovarano je o aktuelnoj političkoj situaciji a posebno o pripremama stranke za predstojeće lokalne izbore.

Sjednici su prisustvovali i generalni sekretar Zlatko Miletić, direktor stranke Hamed Hodžić i član Glavnog odbora Jozo Jerkić.

Još jednom je potvrđen stav DF-a da će, kako o listama za općinska vijeća, tako i za načelnike (tamo gdje ih budemo imali), ključnu ulogu imati općinske i kantonalne organizacije DF-a. To isto važi i za moguće koalicije u sredinama gdje nećemo imati svog kandidata.

Konstatovana je sve veća zainteresiranost građana ovog Kantona za uključivanje u rad i članstvo Demokratske fronte. Tome svjedoči i najnoviji podatak da je u naše redove prešlo skoro kompletno članstvo SDU-a Glamoč, oko 200 građana.