Naslovnica

DEMOKRATSKA FRONTA TUZLA POJAČANA MEĐUNARODNO PRIZNATIM STRUČNJACIMA!

Na sjednici Povjerenstva Gradskog odbora Demokratske fronte Tuzla, održanoj 25.06.2020. godine, naše redove pojačala su dva ugledna građanina Tuzle.

Prof. Dr Zlatan Fatusić, redovni je profesor Univerziteta u Tuzli i šef Odjeljenja opšte ginekologije UKC-a Tuzla. Član je predsjedništva Svjetske asocijacije za perinatalnu medicinu u 3 mandata, član predsjedništva Asocijacije za perinatalnu medicinu Jugoistočne Evrope, te član predsjedništva Asocijacije za endoskopsku ginekološku hirurgiju BiH. Na sedam Svjetskih kongresa perinatalne medicine učestvovao je u svojstvu pozvanog predavača. Do sada je objavio preko 220 naučnih i stručnih radova, te 13 knjiga od kojih su neke štampane u inostranstvu, a 3 su univerzitetski udžbenici. Dobitnik je Tuzlanske plakete kao i Plakete Grada Lukavca. Bio je vijećnik Općinskog vijeća Tuzla i zastupnik u Parlamentu Federacije BiH

Dr Igor Hudić, načelnik je Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a Tuzla, specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista humane reprodukcije, te glavni Urednik časopisa Acta Medica Saliniana. Autor je ili koautor više od 100 naučnih publikacija od kojih je većina publicirana u prestižnim evropskim i američkim naučnim časopisima, te je jedan od najcitiranijih autora u BiH u svojoj oblasti. Odbranio je dvije doktorske disertacije, jednu u Bosni i Hercegovini, drugu 2017. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Oslu, Norveška.

Našim novim članovima želimo dobrodošlicu, uz uvjerenje da će svojim političkim angažmanom znatno ojačati redove Demokratske fronte na našem putu jačanja države BiH, vladavine prava i evroatlantskih integracija. 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *