Demokratska fronta Kantona Sarajevo: Neka čudna matematika Vlade Kantona Sarajevo – Snižena cijena grijanja a iznosi na računima viši!?

Nov 03 2017
(0) Comments

Iako je još u junu Vlada Kantona Sarajevo uvećala cijenu grijanja za 12,64 %, a zatim je u avgustu “snizila” za 2,54 posto, što je uvećanje za cca. 10%, tek uz ove račune su građani osjetili to “po džepu”.

Ciljano odabrano donošenje takve odluke u periodu nižih računa, gdje uvećanje za 2-3 KM i nije bilo primjećeno od građana, ovih dana je ono glavna tema.

Odluka je donesena 21. juna, a na webu Vlade KS piše ovako:

Vlada je, nakon što je na njeno traženje Neovisno stručno tijelo analiziralo i ponudilo nove kalkulacije visine ove cijene, donijela novu Odluku o visini tarifnih stavova, tj. visini cijene centralnog grijanja koja će od 01. avgusta 2017. godine biti veća za 12,64 posto i koja će se primjenjivati do 31.12.2017. godine. (!?)

Iz ovog proizilazi da je cijena od 1. avgusta viša za 12,64 %, onda umanjena za 2,54 % retroaktivno, a primjenjivaće se od 1. decembra.

A povećanje u novembru, za oktobarsku potrošnju. Ovde, osim udara na džep, udara se i na inteligenciju, jer je ovo čudna neka matematika, a sve na štetu građana.