CENTRALA Stranke

 • Adresa

  Saliha Udžvarlića 10
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

 • Telefon

  (387) 33 710 400

 • Fax

  (387) 33 711 620

 • Sekretarijat

  sekretarijat@fronta.ba

 • Služba za odnose sa medijima

  press@fronta.ba

 • Služba za pravne i opće poslove

  pravnasluzba@fronta.ba

 • Služba za finansijske poslove

  finansije@fronta.ba

 • Evidencija članstva

  clanstvo@fronta.ba