Blog

18920288_1565487750190446_7797864046395264090_n
(0)

Blog Aide Hrnjić: Inkluzija na bosanski način

Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva da škole trebaju prihvatiti svu djecu bez obzira na njihove fizičke, intelektualne, socijalne, emocionalne, jezičke ili druge osobine. Ovo se naročito odnosi na djecu sa poteškoćama ili nadarenu djecu, djecu koja..

  • 03 Aug 2017
01
(0)

BLOG ALME KRATINE: DJECA OSTAVLJENA ISPOD „LINIJE SIROMAŠTVA“

U moru zakonskih propisa koje je neophodno usvojiti na nivou Federacije BIH ,a koje iščekuju posebno socijalno ugrožene kategorije  svakako je i Zakon o zaštiti porodica sa djecom. Kako prema zvaničnim analizama jedna trećina djece u Bosni i Herceg..

  • 07 Jul 2017
5486c54e-86f0-4806-b12a-1e84b0765237-dzevad-adzem
(0)

Blog Dževada Adžema: Bukvareviću odlazi!

Danas je, kako piše Avaz, gospodin ministar Salko Bukvarević u pratnji predstavnika boračkih udruženja posjetio Rejsa Kavazovića i zatražio njegovu podršku. Taj mali, politički impotentni ministar heroja odbrane BiH, taj miš koji nema hrabrosti d..

  • 16 Jun 2017
18920288_1565487750190446_7797864046395264090_n
(0)

BLOG AIDE HRNJIĆ: “IZA UMA, IZA BOGA…”

Dani, sedmice, mjeseci i godine evo polako prolaze i moj „staž“ majke dijeteta sa poteškoćama u razvoju polako ali sigurno raste. Vrijeme ide, neumoljivo ostavljajući tragove iza sebe, a ja pozdravljam našu prolaznost na ovome svijetu i sve više..

  • 12 Jun 2017
milan_dunovic01_1
(0)

Blog Milana Dunovića: Kuda ide Bosna i Hercegovina!?

Teški su se dani nadvili nad Evropom. Temeljne vrijednosti slobode i demokratije uzdrmane su zastrašujućom terorističkom ideologijom sa jedne, te opasnim i agresivnim buđenjem naciofašizma sa druge strane. Glasnogovornici ideja segregacije i jednoum..

  • 12 Jun 2017