BLOG ALME KRATINE: NAŠA DJECA -STVARNA , A ZA SISTEM ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA „NEVIDLJIVA“

Aug 07 2017
(0) Comments
  • Posted by: DF
  • Posted in
  • Tags:

 

U  Federaciji BIH postoje djeca koja su u dobi od sedam do petnaest godina a nisu uključena u proces redovnog školovanja iz razloga bolesti ili zanemarivanja  a ni njihovi roditelji nemaju zdravstveno osiguranje ni po kojem osnovu ,  pa su samim tim i djeca van sistema zdravstvenog osiguranja, dakle imamo djecu koja ne postoje za sistem zdravstvenog osiguranja u Federaciji BIH.

Tačnije , imamo djecu koja „nisu vidljiva“za državu čiji su državljani a ta ista država je potpisala Evropsku Konvenciju o pravima djeteta.Pokušavajući ukazati na ovaj propust u Zakonu o zdravstvenom osiguranjanju u proteklom periodu sam u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenom osiguranju kojim bi se obezbjedio osnovni paket zdravstvene zaštite upravo za ovu djecu.Nakon višečasovne rasprave u Zastupničkom domu Parlamenta F BIH Prijedlog zakona je prešao u formu Nacrta zakona nakon čega je održana Javna rasprava ,  na kojoj su uz zastupnike predstavnici NVO jasno po, ko zna koji put ,  ukazali da se ovdje radi o teškoj povredi prava djeteta, jer pravo na osnovno zdravstveno osiguranje ne smije biti uslovljeno redovnim pohađanjem nastave ni u kom slučaju.Preporuke  Ureda Ombudsmana za ljudska prava su takođe vrlo jasne kroz konstataciju nedvojbene diskriminacije u svjetlu nepoštivanja ratificiranih medjunarodnih Konvencija.

Kako je Vlada u obrazloženju nepodržavanja pomenutih Izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju jedino kao argument dala činjenicu da se čeka novi tekst Zakona o zdravstvenom osiguranju koji je u izradi i ponudit će se Parlamentu na usvajanje i stoga ne može podržati parcijalno rješavanje problema – jasno je da je vjerovatnoća da će se to desiti vrlo mala, jer se radi o Zakonu koji je zasigurno veliki korak u reformi kompletnog Zdravstvenog sistema.Sudeći po tome da smo u avgustu 2017. godine vjerovatnoća da će ova i ovakva Federalna vlada imati snage za ovaj reformski korak je vrlo mala.

Poslije Javne rasprave u Parlamentu a nakon dobijenih odgovora iz resornih kantonalnih ministarstava  na upit : Koliko zapravo u svakom kantonu ima djece u dobi od sedam do petnaest godina koja ne pohađaju redovno školovanje i koliko je novca potrebno izdvojiti iz kantonalnih budžeta za njihovo osnovno zdravstveno osiguranje ,jasno je da ova djeca nisu vidljiva za državu.Generalno stanje , uzevši u obzir odgovore iz svih kantona, jeste da se ponegdje ova situacija pokušala riješiti kroz Odluke na nivou kantona,u nekim kantonima prema odgovorima nema djece u ovakvoj situaciji što je prosto nevjerovatno , no ni iz jednog kantona nije stigao odgovor kroz koji je vidljivo koliko je djece u ovom statusu a nakon toga koliko je novca potrebno izdvojiti za njihovo zdravstveno osiguranje mjesečno ili godišnje.Jedno je sigurno, Klub Demokratske fronte u Zastupničkom domu vratit će  u parlamentarnu proceduru prvobitni Prijedlog Izmjena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranju  ,sad Nacrt nakon provedene Javne rasprave i predočenih odgovora iz kantona  koji jasno ukazuju da je neophodno da ovaj problem pokušamo riješiti sa Federalnog nivoa.

Poštovani članovi Vlade F BIH, ne mogu  bolesna djeca bez osiguranja čekati cjelovite tekstove Zakona kroz koji kanite riješiti njihov problem.Vraćanjem Izmjena i dopuna zakona o zdravstvenom osiguranju u Parlamentarnu proceduru ,prilikom glasanja poslanika vidjet ćemo jesu li ove činjenice svjesni parlamentarci koji su u prilici omogućiti djeci da uživaju ovo pravo,koje im je već „na papiru „ kroz ratificirane Konvencije država dala.