Feb 10 2016
0

Činjenica da je Odluka o mehanizmu koordinacije donijeta u tajnosti 26.1.2016. a objavljena dvije sedmice kasnije ne govori u prilog transparentnosti rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Očigledna je namjera bila ostaviti stručnu javnost  po st.. Read More