Naslovnica

Alma Kratina uputila u parlamentarnu proceduru dvije inicijative kroz koje se traže nedostajuća zakonska rješenja u vanrednim situacijama

Alma Kratina, šefica Kluba zastupnika DF-GS u Parlamentu Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru dvije inicijative kroz koje se traže nedostajuća zakonska rješenja u vanrednim situacijama.

Prvom inicijativom traži se da Vlada Federacije BiH urgentno uputi u Parlamentu Federacije prijedlog odgovarajućih privremenih izmjena i dopuna zakona kojima će se urediti međusobna prava i obaveze radnika i poslodavaca za vrijeme stanja prirodne nesreće. Za slučaj da Vlada Federacije ne predloži Parlamentu Federacije donošenje navedenog zakonskog propisa, predlaže se da Vlada donese podzakonski akt kojim će urediti odnose radnika i poslodavaca u vrijeme stanja prirodne nesreće.

Drugom inicjativmo traži se da Vlada Federacije BiH dostavi preporuku svim kantonalnim zdravstvenim ustanovama da se tokom trajanja vanredne situacije uzrokovane pandemijom COVIT-19 u slučaju zabrane kretanja između kantona, licima koja su zdravstveno osigurana u kantonima u kojima trenutno ne borave omogući zdravstvena njega u tim kantonima bez obzira na činjenicu što su zdravstveno osigurani u drugim kantonima.

Inicijativa-radno-pravni-odnosi

Inicijtiva-zdravstveno-osiguranje

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *