Naslovnica

Alma Kratina, šefica Kluba zastupnika DF-a u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH: Ne treba nama mišljenje o našim amandmanima, mi znamo da su dobri jer kroz njih zastupamo interese građana!

Važan je i turizam, važna je i kultura, ali najviša na ljestvici važnosti je borba za ljudska prava, a to jeste (neusvojeni) amandman DF-a  kroz koji tražimo od Vlade razumijevanje za najosjetljivije kategorije društva, ili naš stav da je nedopustivo ukinuti sredstva za uvezivanje radnog staža kako bi ljudi konačno ostvarili pravo na penziju!

Ništa niti Demokratskoj fronti, niti građanima Federacije ne znače stavovi premijera prije sjednice  Zastupničkog doma da su  Amandmani koje je  podnio Klub zastupnika DF kvalitetni kad ih je ta ista vlada na sjednici jednostavno prekrižila! Još je besmisleniji  stav predsjedavajućeg Zastupničkog doma plasiran u medije nakon sjednice kako Amandman koji su zastupnici Demokratske fronte uložili na  Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica  treba biti realiziran kroz Zakon o turizmu.

Pitamo: Kada? Odgovor, logičan: Kad sve bude kasno za turizam.

Ovaj zakon već duže vremena je  poligon za politička prepucavanja baš kao i Zakon o šumama koji očigledno ne može ugledati svjetlost dana jer se još nije dogovorilo  ko će „ koliki hair imati od njega“ Vlada također nije imala razumijevanja za model subvencioniranja koji smo predložili kroz amandmane za koji smo preciznim proračunima utvrdili da bi bio pravedniji, u većem stepenu očuvao radna mjesta, likvidnost poslovnih subjekata ali i pospješio krajnju potrošnju.

Nije bilo prostora ni da se uvaži Amandman kroz koji se tražila podrška za udruženja koja bi trebalo „zlatom platiti“ u nedostatnom sistemu socijalne zaštite. Naime, u našem amandmanu Amandmanu  fokus je na podršci udruženjima koja vode dnevne centre, skloništa i prihvatilišta za žene i djecu, za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Mada uredno izmiruju obaveze prema državi, poreze i doprinose u vanrednoj situaciji su ostali sami obzirom da su Zakonom  o ublažavanju ekonomskih posljedica obuhvaćena samo udruženja koja su na budžetu.

Bila je ovo prilika da im resorno ministarstvo rada i socijalne politike prizna višedecenijski trud u radu sa kategorijama koje bi u svim uređenim sistemima bile isključivo njihova briga. Dakle, šta ćemo sa djecom koja imaju smetnje u razvoju kad prođe vanredna situacija i ugase se njihovi dnevni centri, a znamo koliko su diskriminisani kroz obrazovni sistem, počevši od nedovoljnog broja asistenata pa dalje.

Nismo amandmane podnosili da bi nam neko rekao da su dobri, jer mi znamo da jesu, obzirom da smo se rukovodili isključivo interesom građana pri donošenju stavova.

Dalje, morat će sačekati i radnici koji već dugo čekaju da im država pomogne da ostvare pravo na penziju  koju su zaslužili a koju ne mogu ostvariti zbog neuvezanog radnog staža.

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica je neophodan, nemamo mi tu nikakve dileme, već kasnimo s donošenjem pravih i efikasnih mjera. Demokratska fronta je duboko svjesna toga, no isto tako smo svjesni da je ovo prvi set mjera  koje je bilo potrebno korigovati, na čemu nismo štedili punu posvećenost.

Mi ostajemo pri utvrđenim ciljevima i borbama za stavove koji doprinose zaštiti građana u svakom segmentu.

Očigledno je da među nama postoje oni koji nisu spremni primjerom pokazati da ih dotiče ekonomska kriza, jer kako drugačije objasniti ponašanje visokopozicioniranih dužnosnika koji su se oglušili  na preporuku Vlade da smanje  budžete  svojih ureda. 

Amandmanom na rebalans budžeta Klub zastupnika Demokratske fronte zatražio je smanjenje budžeta predsjedniku Federacije i drugom potpredsjedniku jer su to sami  „zaboravili“ učiniti, što nije slučaj sa potpredsjednikom Dunovićem koji je uredno smanjio budžet kojim raspolaže njegov ured.

Naš Amandman je odbijen no prihvaćen je amandman kolege iz SPD-a koji nije obuhvatio  predsjednika Federacije već isključivo potpredsjednicu!

Jedno je sigurno – DF  neće odustati od naših Javnih politika kroz koje su definisane smjernice kojima   smo vođeni i kod predlaganja izmjena teksta zakona od kojeg se očekuje da ublaži negativne ekonomske posljedice.

Pratit ćemo implementaciju svih mjera na terenu i predlagati korekcije jer bez transparentnosti  i frekventnog izvještavanja Parlamenta o Stabilizacijskom i Garancijskom fondu   čije formiranje je predviđeno kroz Zakon, u zemlji visoko pozicioniranoj na ljestvici korupcije smatramo da samo dalje otvaramo prostore za „korupcijski bezdan“.

Kako će se Dom naroda odrediti o ovom važnom zakonu ostaje da se vidi.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *