Koordinator Političke akademije: Adžem Dževad 

 

Vijeća političke akademije:

 

I – VIJEĆE ZA PRAVNA I POLITIČKA PITANJA

Predsjedavajući: Prof.dr. Šukrija Bakšić

 • Odbor za vanjsku politiku
 • Odbor za ustavna pitanja
 • Odbor za zakonodavstvo

II – VIJEĆE ZA EKONOMSKU POLITIKU

Predsjedavajući: Dipl.ekonom. Muhidin Zametica  

 • Odbor za implementaciju reformske Agende
 • Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i energetiku
 • Odbor za održivi razvoj i ekologiju
 • Odbor za turizam

III – VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE – NAUKU- KULTURU I SPORT

Predsjedavajuća: Pro.inf Aida Arnautović    

 • Odbor za predškolski odgoj, osnovno obrazovanje i inkluziju
 • Odbor za srednje obrazovanje
 • Odbor za visoko obrazovanje
 • Odbor za nauku i inovatorstvo
 • Odbor za kulturu i sport

IV – VIJEĆE ZA DRUŠTVENA PRAVA

Predsjedavajuća: Dr.veterine Alma Kratina         

 • Odbor za rodnu ravnopravnost
 • Odbor za pitanje mladih
 • Odbor za zaštitu osoba sa invaliditetom
 • Odbor za pitanje prava boračke populacije

V -VIJEĆE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU ZAŠTTU

Predsjedavajući: Dr.med. Milan Mandilović  

 • Odbor za zdravstvo
 • Obor za socijalnu zaštitu

VI – VIJEĆE ZA POLITIČKU EDUKACIJU I INFORMISANJE

Predsjedavajuća: Edita Velić       

 • Odbor za političku edukaciju
 • Odbor za informisanje

VII – VIJEĆE ZA DIJASPORU

Predsjedavajući:  Mirsad Duratović             

 • Odbor za pitanja dijaspore
 • Odbor za pitanja povratnika

Član 57. Statuta Demokratske fronte

(Politička akademija)

Stranka ima Političku akademiju.

Politička akademija osniva se odlukom Predsjedništva Stranke.

Cilj osnivanja Političke akademije jest političko obrazovanje i usavršavanje te podizanje nivoa političke komunikacije i kulture dijaloga članova Stranke.

U okviru Političke akademije formiraju se stručna i savjetodavna Vijeća za određene oblasti javnih politika.

Za svoj rad Politička akademija odgovara Generalnom sekretaru i Predsjedništvu Stranke.

 

Kontakt: politickaakademija@fronta.ba