Potpredsjednik Federacije BiH – Milan Dunović

  • Datum i mjesto rođenja: 22.07.1974. Sarajevo
  • Radno iskustvo:

2002. do 2015. godine zaposlen u “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo
2015.  godine –      : Potpredsjednik Federacije BiH

2009.-2015.  godine: Šef Službe za međunarodni poštanski promet
2002.-2009. godine: Stručni saradnik u Službi za međunarodni poštanski promet

  •  Angažman u Demokratskoj fronti:

Član Demokratske fronte BH od njenog osnivanja. Član Vijeća za ekonomska prava – GEPIS – Tim za reformu javnog sektora. Aktivno učestvovao na izradi ekonomskog programa Demokratske fronte “Vizija 14-22,” a najveći doprinos dao u oblasti reforme javnog sektora. Radio na izradi Prijedloga konkretnih mjera za početak procesa reformi u Bosni i Hercegovini – dokument koji je predstavljao platformu za postizborne koalicione pregovore. Kandidat ispred Demokratske fronte za Skupštinu Kantona Sarajevo. Nije imao raniji politički angažman. Član Glavnog odbora i Predsjedništva DF-a.

  • Prethodno radno iskustvo:

Šef službe za međunarodni poštanski promet

Bio aktivni član Radne grupe za kvalitet PostEurop-a, te Projekt menadžer ispred “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u regionalnom zajedničkom projektu Svjetskog poštanskog saveza i PostEuropa za poboljšanje poštanske usluge u Jugoistočnoj Evropi. U okviru navedenog projekta stekao stručno znanje i status ovlaštenog Auditora Svjetskog poštanskog saveza za certificiranje poštanskih operatora. Projekt menadžer i nacionalni koordinator u više međunarodnih projekata koji imaju za cilj poboljšanje funkcionisanja poštanskog prometa, te apliciranje za sredstva iz Fonda za kvalitet usluge Svjetskog poštanskog saveza. Aktivno učestvovao na korekcijama Zakona o poštama BiH, kao i na korekcijama i davanju stručnog mišljenja na Zakon o poštanskom prometu Federacije BiH.  Ispred BH Pošte, Koordinator projekta regionalnog saveza poštanskih operatora Jugoistočne Evrope. U obavljanju gore navedenih poslova stekao saznačajne poslovne kontakte u svijetu, što mi pomaže kako u obavljanju aktivnosti po pitanju funkcionisanja međunarodnog prometa za BH Poštu, tako i u poboljšanju međunarodnih odnosa.

  • Obrazovanje-zvanje:

Diplomirani inženjer saobraćaja i komunikacija, VSS, VII stepen Smjer poštanko-telekomunikacioni saobraćaj – diplomirao kao redovan student 2001. godine na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. Prethodno završio „II Gimnaziju“ Sarajevu

  • Strani jezici:

Aktivno znanje engleskog jezika i završen VII kurs engleskog jezika u Zavodu za učenje stranih jezika u Sarajevu. Aktivno znanje stručnog engleskog jezika u oblasti poštanskog prometa. Dobra poslovna korespodencija i verbalna poslovna komunikacija na engleskom jeziku.

  • Certifikati međunarodnih organizacija:

1. Certifikat o učešću na seminaru o upravljanju poštanskim uslugama organiziran od strane Vlade Japana i Japanske pošte. 11-20. Februar 2009. godine Tokio – Japan
2.Certifikat PostEuropa o učešću na seminaru o standardu CEN13850 i RMS. 11. Decembar 2008. godine Beograd – Srbija.
3.Certifikat PostEuropa o učešću na radnom sastanku o upravljanju kvalitetom. 30. Septembar 2008. godine Talin – Estonija.
4.Certifikat PostEuropa o učešću na seminaru o standardu CEN13850. 20. Mart 2007. godine Ljubljana – Slovenija
5.Certifikat PostEuropa o učešću na radnom sastanku o mjerenju kvaliteta poštanske usluge. 05-06. Decembar 2006. godine Beograd – Srbija
6.Certifikat PostEuropa o učešću na radnom sastanku o mjerenju kvaliteta poštanske usluge. 27-28. Juni 2007. godine Istanbul-Turska
7.Certifikat PostEuropa o učešću na radnom sastanku o komparaciji UPU kontinuiranog testiranja i analizi dijagnostičkih podataka: 09-10. Maj 2007. godine Bern. 09-10. Maj 2007. godine Bern – Švicarska
8.Certifikat Svjetskog poštanskog saveza o završenom treningu upravljanja procesom certifikacije poštanskih operatora u okviru zajedničkog regionalnog programa Svjetskog poštanskog saveza i PostEuropa (22.03.2012. godine)